Totalentreprenader & ombyggnader
Snickerier & fastighetsservice

Syftet med vårt miljöarbete är
  • att bidra till miljöarbetet för kommande generationer
  • att leva upp till myndigheternas krav och önskemål
  • att tillmötesgå kundernas uttalade och outtalade behov
  • att vi föregår med gott exempel
Vårt operativa miljöarbete omfattar
  • miljövänlig produktion
  • miljövänliga inköp (bl a isocyanatfria produkter)
  • miljövänlig avfallshantering och källsortering
  • minska CO2 från bilar
KONTAKT
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
    info@gisab.se
  031-40 20 75