Totalentreprenader & ombyggnader
Snickerier & fastighetsservice


Magnus Aldén
Arbetsledare

magnus@gisab.se

070-529 18 73

Johan Olander
Arbetsledare

johan@gisab.se

0705-176 888
Postadress
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
Epost
info@gisab.se
Telefon/fax
Telefon  031-40 20 75

KONTAKT
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
    info@gisab.se
  031-40 20 75